Những kiến nghị gửi cơ quan quản lý bảo hiểm

0
132

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) được quy định trong Điều lệ HHBHVN là “đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội”.

kien-nghi-sua-doi-bao-hiem-viet-nam
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của các Doanh nghiệp Bảo hiểm (DNBH) Phi nhân thọ và Nhân thọ tại Hội nghị các tổng giám đốc DNBH Phi nhân thọ (ngày 28/7/2016) và DNBH Nhân thọ (ngày 29/7/2016) cũng như Nghị quyết phiên họp ngày 29/8/2016 của Ban chấp hành HHBHVN, ngày 06/9/2016 Hiệp hội đã có văn bản kiến nghị gửi cơ quan quản lý bảo hiểm (Cục Quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ tài chính), trong đó có một số nội dung liên quan đến việc ban hành văn bản pháp luật như sau:

Đề nghị Bộ tài chính xây dựng, sửa đổi bổ sung các Thông tư liên quan đến Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, bao gồm việc ban hành Thông tư mới thay thế hoặc sửa đổi bổ sung các Thông tư 124, Thông tư 125, Thông tư 194, Thông tư 52 hướng dẫn bảo hiểm liên kết chung, Thông tư 135 hướng dẫn bảo hiểm liên kết đơn vị, Thông tư 101 về Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (vì căn cứ ban hành các Thông tư là Nghị định 45, Nghị định 46, Nghị định 123 đã được thay thế bằng Nghị định 73, hoặc một số Thông tư phải sửa đổi theo các nội dung đã quy định tại Nghị định 73); Ban hành Thông tư hướng dẫn thương mại điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm (là nội dung mới được quy định theo Nghị định 73).

Đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ kế hoạch xây dựng văn bản pháp quy để xây dựng và sửa đổi bổ sung một số Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định của các luật hiện hành và theo Nghị quyết 35 của Chính phủ, bao gồm : Sửa đổi bổ sung Nghị định 130/2006/NĐ-CP theo hướng bỏ đóng góp 5% doanh thu phí bảo hiểm cháy nổ cho lực lượng cảnh sát PCCC; Sửa đổi bổ sung Nghị định 103/2008/NĐ-CP quy định về Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, mức đóng góp, quản lý sử dụng Quỹ (không phải là khoản thuế, phí, lệ phí theo Luật); Xây dựng một số Nghị định về bảo hiểm bắt buộc theo các Luật quy định bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kế toán viên (Khoản 6, Điều 67 Luật Kế toán), bảo hiểm trách nhiệm của công chứng viên (Điều 37 Luật Công chứng); Xây dựng Nghị định về bảo hiểm hàng hải (vì Luật kinh doanh bảo hiểm không điều chỉnh bảo hiểm hàng hải và thể hiện nhiều chương, điều trong trong Bộ luật Hàng hải khó theo dõi, thực hiện và xử lý tranh chấp).

Đề nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định phải mua bảo hiểm trong các Luật hiện hành, bao gồm: Xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm khám, chữa bệnh; Xây dựng Thông tư hướng dẫn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán quy định tại Khoản 5 Điều 29 của Luật Kiểm toán độc lập; Hướng dẫn các DNBH bán bảo hiểm trách nhiệm của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba (theo Khoản 5, Điều 77, Luật Giao thông thủy nội địa) và người kinh doanh vận tải phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho người thứ ba, bảo hiểm du lịch lữ hành trong nước và quốc tế (Khoản 2, Điều 50 và Khoản 3, Điều 58 Luật Du lịch).

Đề nghị Bộ Tài chính có biện pháp chỉ đạo thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng chế độ bảo hiểm: bảo hiểm thiên tai, tài sản công, bảo hiểm nông nghiệp; chỉ đạo các DNBH tham gia bảo hiểm khai thác thủy sản xa bờ theo Nghị định 67 tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chuẩn bị tiến hành tổng kết đánh giá và định hướng triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

Đề nghị Bộ Tài chính (Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Cục Quản lý doanh nghiệp) sửa đổi bổ sung Thông tư 228/2009/TT-BTC để giải quyết vướng mắc cho DNBH khi tiến hành đối chiếu, kê khai công nợ và trích lập dự phòng phải thu, phải thu khó đòi phù hợp với đặc thù tái bảo hiểm trong và ngoài nước.

– về bảo hiểm nhân thọ truyền thống, bảo hiểm đầu tư, bảo hiểm sức khỏe để thực hiện quy trình phê duyệt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với Bộ Tài chính và đăng ký sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với Bộ Công thương theo Nghị định 73 và xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí thuần bảo hiểm vật chất xe ô tô để Bộ Tài chính phê chuẩn cho DNBH theo Nghị định 73.

Ngoài ra, HHBHVN cũng kiến nghị Bộ Tài chính một số vấn đề khác nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DNBH như : đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu để cho phép triển khai thí điểm bán bảo hiểm nhân thọ cho người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam và nước ngoài bằng ngoại tệ; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 11 Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh; Bộ Tài chính là đầu mối hướng dẫn và tạo điều kiện cho DNBH có thể tiếp cận và sử dụng một số thông tin cần thiết từ cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhằm xử lý gian lận bảo hiểm và chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, chính xác; Cục QLGSBH ủng hộ và chỉ đạo hướng dẫn các DNBH Nhân thọ xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm Nhân thọ nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng: bảo lưu kết quả khám sức khỏe lần đầu tại 1 DNBH, chi trả kịp thời đầy đủ quyền lợi bảo hiểm, cảnh báo rủi ro và phòng chống gian lận bảo hiểm; Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm tổ chức dịch sang tiếng Anh các văn bản pháp quy như Nghị định 73 và Thông tư hướng dẫn thi hành, Nghị định 119 và Thông tư hướng dẫn thi hành để DNBH có bản dịch của cấp có thẩm quyền sử dụng giao dịch với đối tượng người nước ngoài tại Việt Nam…

***

Với chủ trương “Chính Phủ kiến tạo và phục vụ”, “tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp” của Thủ tướng Chính Phủ, tinh thần cầu thị của cơ quan quản lý bảo hiểm (được thể hiện trong việc sẵn sàng tiếp thu các kiến nghị hợp lý của cộng đồng DNBH đưa vào các văn bản quy định, hướng dẫn ban hành thời gian vừa qua), HHBHVN tin tưởng những kiến nghị trên đây sẽ được cơ quan quản lý nghiên cứu xem xét. Về phía cộng đồng DNBH, để công tác kiến nghị đạt hiệu quả, thời gian tới đây các DNBH cần phối hợp chặt chẽ với HHBHVN qua việc gửi các ý kiến kiến nghị kịp thời về HHBHVN; cử cán bộ, chuyên gia giỏi cùng HHBHVN giải trình về các nội dung kiến nghị và tham gia các tổ tư vấn, xây dựng dự thảo các văn bản pháp luật khi được cơ quan quản lý yêu cầu./.

Ngô Trung Dũng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.