Nghị định 119 về bảo hiểm công trình xây dựng

0
92
nghi-dinh-119-ve-bao-hiem-cong-trinh
nghi-dinh-119-ve-bao-hiem-cong-trinh

Mua bảo hiểm cho công nhân xây dựng đã không còn là quyền mà chính thức trở thành nghĩa vụ kể từ khi Nghị định 119/2015/NĐ-CP chính thức được ban hành. Theo đó nhà thầu phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cho công nhân xây dựng.

Nhận ngay tư vấn từ nhân viên của Tập đoàn PJICO

Hotline: 0983 425 058- 0902 642 058

Email: tannt.pjico@petrolimex.com.vn

nghi-dinh-119-ve-bao-hiem-cong-trinh
nghi-dinh-119-ve-bao-hiem-cong-trinh

1. Đối tượng phải mua bảo hiểm xây dựng:

+ Người lao động: Theo đó, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho công nhân thi công trên công trường với mức bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ

+ Trừ trường hợp là công trình liên quan quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia thì chủ đầu tư, nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình xây dựng trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

  • Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);
  • Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định số18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);
  • Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Đương nhiên người lao động thi công cũng sẽ là đối tượng được nhà thầu mua luôn bảo hiểm.

2. Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.

3. Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

3.1 Phạm vi bảo hiểm

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất quy định tại Khoản 2  Điều 6 Nghị định 119/2015/NĐ-CP;

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định pháp luật phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, trừ các tổn thất quy định tạiKhoản 2 Điều 6 Nghị định 119/2015/NĐ-CP;

Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên côngtrường: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiệntrách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

3.2 Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm xây dựng

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

  • Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;
  • Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;
  • Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;
  • Tổn thất mang tính thảm họa;
  • Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.