Quy định về chế tài bồi thường bảo hiểm xe ô tô

0
3006
quy định về chế tài bồi thường bảo hiểm xe ô tô
quy định về chế tài bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Tại những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, xe ô tô không chỉ là phương tiện giao thông mà còn là một loại tài sản quan trọng của mỗi gia đình, công ty, xí nghiệp, …, do vậy, sẽ là vô cùng cần thiết cho các chủ sở hữu mua bảo hiểm cho các loại xe ô tô của mình. Ngoài những loại bảo hiểm bắt buộc mà chủ xe bắt buộc phải tham gia theo quy định của Pháp Luật, có nhiều loại bảo hiểm mang tính chất tự nguyện song lại rất hữu ích trong trường hợp những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về bảo hiểm ô tô hai chiều kết hợp tại liên kết sau để có một cái nhìn khái quát và toàn diện nhất Bảo hiểm xe ô tô hai chiều kết hợp Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về chế tài bồi thường cho loại hình bảo hiểm ô tô này.

quy định về chế tài bồi thường bảo hiểm xe ô tô
quy định về chế tài bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ô tô năm 2009.

Từ chối từ 10% đến 20% số tiền bồi th­ường nếu:

  1. Chủ xe không thực hiện công việc cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn, …sau khi tai nạn.
  2. Chủ xe không thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ khi có lý do chính đáng).
  3. Chủ xe thay đổi mục đích sử dụng xe và trong vòng 15 ngày trước khi thay đổi chủ xe không thông báo bằng văn bản cho công ty biết để điều chỉnh phí bảo hiểm.

Từ chối từ 25% đến 30% số tiền bồi thường đối với các trường hợp tai nạn mà có nguyên nhân do:

  1. Lái xe có sử dụng rượu, bia, các chất ma túy và các chất kích thích khác.
  2. Lái xe ngủ gật hoặc chạy vượt quá 60% tốc độ cho phép trong quá trình điều khiển phương tiện gây tai nạn.
  3. Xe chở quá số người quy định (trừ trường hợp đưa người đi cấp cứu).

Từ chối bồi thường 30% – 50% đối với những thiệt hại không do tai nạn trực tiếp gây ra.

  1. Chủ quan, bất cẩn của chủ, lái xe cơ giới không kiểm tra tình trạng xe và kỹ thuật của xe trước và trong khi tham gia giao thông.
  2. Không kiểm tra lại đối với sự cố vừa xảy ra trước đó.

Từ chối từ  50% đến 100% số tiền bồi thư­ờng trong các trường hợp:

  1. Chủ xe tự động thương lượng và đàm phán về vấn đề bồi thường với người thứ ba không theo hướng dẫn của công ty.
  2. Chủ xe không trung thực trong việc thu thập và cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tai nạn, cũng như các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Tr­ường hợp xe chở quá khổ, quá tải, quá số người quy định: Công ty từ chối bồi thường theo tỷ lệ quá khổ, quá tải, quá số người quy định.

Nếu số lượng quá tải vư­ợt quá 50% quy định: từ chối toàn bộ số tiền bồi th­ường.