Bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô

0
226
bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô
bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô

Bên cạnh những tổn hại về tính mạng, các tổn thất về tài sản luôn nhận được sự quan tâm từ phía các chủ xe hay doanh nghiệp. Số lượng các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt tai nạn giao thông liên quan đến ô tô các loại ngày càng tăng, khiến cho bảo hiểm vật chất xe ô tô trở nên phổ biến và quan trọng hơn bao giờ hết.

Để tìm hiểu về những đặc điểm chung nhất, phạm vi, đối tượng cũng như những loại trừ bảo hiểm của bảo hiểm vật chất xe ô tô, bạn có thể tham khảo tại link sau đây “Bảo hiểm vật chất xe ô tô”. Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể về mức bảo hiểm vật chất xe ô tô theo quy tắc bảo hiểm kết hợp xe cơ giới năm 2006 và Quy tắc bảo hiểm kết hợp ôtô năm 2009.

bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô
bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô

1. Bồi thường theo tổn thất thực tế (sửa chữa và phục hồi tài sản).

_ Trường hợp xe tham gia bảo hiểm toàn bộ xe.

Số tiền bồi thường = Thiệt hại thực tế*Số tiền bảo hiểm/Giá trị thực tế của xe.

_ Trường hợp xe tham gia bảo hiểm trên giá trị thực tế:

Bồi thường theo giá trị thực tế của bộ phận bị hư hỏng ngay trước khi xe bị tai nạn.

Trong đó các thiệt hại thực tế bao gồm: chi phí sửa chữa, thay thế, hạn chế tổn thất ban đầu như: bảo vệ hiện trường, cứu hộ, di chuyển tài sản…sơn lại (trên 50% diện tích sơn).

Bồi thường tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính.

Giá trị thiệt hại bằng hoặc trên 75% giá trị thực tế của xe.

_ Nếu số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới giá trị thực tế của xe: bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm.

_ Nếu số tiền bảo hiểm trên giá trị thực tế của xe: bồi thường bằng giá trị thực tế của xe tại thời điểm ngay trước khi xảy ra tai nạn.

2. Bồi thường bằng tiền.

Giá trị sửa chữa ước tính < 75% giá trị thực tế của xe tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Mức đền bù thiệt hại bằng tiền tương đương giá trị sửa chữa (không bao gồm các loại thuế và khấu hao nếu có).

Giá trị sửa chữa ước tính > 75% giá trị thực tế của xe tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Căn cứ vào báo giá sửa chữa để xác định mức độ thiệt hại về giá trị sửa chữa và so sánh với giá trị xe nếu bằng hoặc hơn 75% giá trị xe để kết luận có tổn thất toàn bộ hay không.

Mất cắp, mất cướp.

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ xe toàn bộ số tiền bảo hiểm đã ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm như­ng không v­ượt quá giá trị của chiếc xe cùng loại, cùng thông số kỹ thuật trên thị trường tại thời điểm xác nhận chiếc xe đó bị mất.

Chi phí cứu hộ.

Không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm và không tính tỷ lệ nếu xe tham gia dưới giá trị thực tế.