Bảo hiểm trách nhiệm dân sự pjico sài gòn

0
144
bảo hiểm trách nhiệm dân sự

(bảo hiểm ô tô) Chắc hẳn chúng ta đã không dưới một lần nghe về luật dân sự và trách nhiệm dân sự nói chung, đi cùng với đó là các quy tắc bảo hiểm về trách nhiệm dân sự. Vậy rốt cục đây là loại hình bảo hiểm như thế nào và có vai trò ra sao trong đời sống hiện nay, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ.

bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đối tượng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bồi thường cho những hậu quả đến từ việc các cá nhân, tổ chức không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự theo Pháp luật quy định, do vậy phải chịu trách nhiệm đối với các qơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự không bảo hiểm cho các trách nhiệm hình sự hay hành chính.

Các loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự :

Có nhiều loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự, cụ thể:

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với ngư­ời thứ ba.

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách.

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển.

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba của doanh nghiệp xây dựng.

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển.

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong bảo hiểm đóng tàu.

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuyền khác (tàu ven biển, tàu sông, tàu cá..).

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy nội địa.

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển tổng hợp.

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không.

_ Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong các lĩnh vực như­ là t­ư vấn pháp luật, t­ư vấn tài chính, kiểm toán, tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng, cung cấp dịch vụ y tế, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm…

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động.

_ Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.

_ Bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

_ Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc, nhân viên.

_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi.

Bên thứ ba trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Bên thứ ba trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự là tất cả nhữngười cá nhân, tổ chức bị thiệt hại, tổn thất về tài sản hoặc tính mạng, sức khỏe trực tiếp từ các sự kiện bảo hiểm.

Bảo hiểm có giới hạn và bảo hiểm không có giới hạn.

Bảo hiểm không giới hạn trách nhiệm khi hợp đồng bảo hiểm không giới hạn về số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm, tức doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cam kết trả toàn bộ bồi thường cho bên thứ 3.

Bảo hiểm giới hạn trách nhiệm khi hợp đồng bảo hiểm xác định rõ số tiền bồi thường tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả trong một sự cố bảo hiểm hoặc suốt thời gian bảo hiểm.

Thế quyền trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Thế quyền được áp dụng trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong trường hợp xác định được trách nhiệm của người thứ ba, có lỗi đối với người được bảo hiểm trong sự kiện bảo hiểm.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0902 642 058 (Mr Tân) để được tư vấn về bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại hình bảo hiểm khác của PJICO.