Home / Bảo Hiểm Cháy Nổ

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Các vụ cháy nổ và hỏa hoạn ở Việt Nam thường xuyên xảy ra và không thể nào lường trước được. Vì vậy mua bảo hiểm cháy nổ là một trong những biện pháp an toàn và vô cùng cần thiết. Liên hệ: 0902642058/0983425058 ( Mr Tân)

Bảo hiểm cháy nổ khách sạn,nhà xưởng,chung cư

bảo hiểm cháy nổ

(bảo hiểm cháy nổ) Bộ công an vừa ban hành thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA quy định một số điều của nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ...

Read More »