Home / tan

tan

Thông tư 50 quy định mức chi trả hoa hồng cho đại lý bảo hiểm

thong-tu-50

Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Điều 5. Hoa hồng đại lý bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả ...

Read More »